• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / QUÁN QUÂN CỦA CUỘC THI ”GIỌNG CA TRỮ TÌNH” LÀ 2 SINH VIÊN CỦA KHOA ÂM NHẠC – ĐIỆN ẢNH

QUÁN QUÂN CỦA CUỘC THI ”GIỌNG CA TRỮ TÌNH” LÀ 2 SINH VIÊN CỦA KHOA ÂM NHẠC – ĐIỆN ẢNH

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/nu-thi-sinh-chien-thang-giong-ca-tru-tinh-nho-hat-ca-khuc-phi-nhung-811110.html?fbclid=IwAR0Uy6xPAfKtpaiRuvAsgdIzgQ9Kac3W_EAvcQJywI3HtDEs1lS9IQyQ5C0

Call Now